O stránke

Toto je pomník – v tom pozitívnom zmysle slova. Dnes už pamätníky nemusia byť len mramorové, pieskovcové, bronzové… Už môžu mať aj podobu webovej stránky. Poslanie však ostáva nezmenené, ako nehovoril Lenin: Pripomínať si, pripomínať si, pripomínať si. Pretože pripomínanie si niektorých ľudí je dôležité nielen pre ich súpútnikov.
Juraja Kušnierika poznali mnohí. Niekto osobne, niekto na diaľku z rôznych akcií, niekto iba virtuálne. Niekto hlbšie, niekto plytšie. Nebývalá početnosť Jurajovho „elektorátu“ vyplývala z jeho  rozpriestranenosti. On jednoducho naozaj zaberal veľký priestor: doslovne aj v prenesenom význame. Pôsobil v rôznych rolách, ale nikdy nenosil masku, v každej zo svojich úloh vystupoval so svojou autentickou tvárou – ako kultúrny novinár, ako znalec hudby, ako organizátor umelecko-spoločenských podujatí, ako v Boha veriaci človek a aktívny člen Cirkvi bratskej, ako moderátor, ako cestovateľ, ako priateľ, ako najbližší svojich najbližších. Mal veľa lások a dokázal každej z nich s láskou venovať láskavú pozornosť.
Táto stránka má prípadnému návštevníkovi priblížiť Juraja Kušnierika v jeho rozmanitosti. Zámerom je z jednotlivých tu predstavených čriepkov Jurajových aktivít tvoriť portrét-mozaiku. Niečo už teraz ponúkame, niečo môžete doplniť aj vy.
Keby mal byť pomník Juraja Kušnierika predsa len kamenný – mohol by mať podobu kríža s viacerými ramenami. Z mnohých dobrých dôvodov.

Bratislava, 9. 3. 2016      Zuzana Mojžišová

 

 

 

 

Pripravili: Natália Kušnieriková, Mário Gešvantner, Jakub Kratochvíl, Jana Michalová, Vlado Talian, Vadimír Michal, Mária Miklušičáková, Daniel Pastirčák, Zuzana Wienk

Web: Juro Kováčik

 

Ak máte texty, fotografie, videá či zvukové nahrávky týkajúce sa Juraja, ktoré by patrili na túto stránku, kontaktujte nás na web@kusnierik.sk